0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1 ตอน 1

หลักสูตรรายวิชา

ตัวชี้วัด

มฐ. ว 1.2

  1. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

มฐ. ว 1.3

  1. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
  2. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
  3. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

มฐ. ว 2.2

  1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
  2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ
  3. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

Pre-Test
บทที่ 1 กลุ่มสิ่งมีชีวิต
เเบบทดสอบ บทที่ 1 กลุ่มมีชีวิต
บทที่ 2 หน้าที่ต่างๆของพืชดอก
บทที่ 2 หน้าที่ต่างๆของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

30 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00

Refund Reason