0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 1 ตอน 2

หลักสูตรรายวิชา

ตัวชี้วัด

 1. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
  (มฐ. ว 2.2 ป.6/1)
 2. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว 2.3 ป.6/1)
 3. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (มฐ. ว 2.3 ป.6/2)
 4. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ อนุกรม (มฐ. ว 2.3 ป.6/3)
 5. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน (มฐ. ว 2.3 ป.6/4)
 6. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน (มฐ. ว 2.3 ป.6/5)
 7. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มฐ. ว 2.3 ป.6/6)
 8. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว 2.3 ป.6/7)
 9. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว (มฐ. ว 2.3 ป.6/8)

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

Pre-Test
บทที่ 1 แรงไฟฟ้าน่ารู้
เเบบฝึกหัด บทที่ 1 แรงไฟฟ้าน่ารู้
บทที่ 2 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว
บทที่ 2 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและเงา

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

30 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00

Refund Reason