0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 1 ตอน 1

หลักสูตรรายวิชา

ตัวชี้วัด

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ไม่มีตัวชี้วัด)
  • ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
    (มฐ. ว 1.2 ป.6/1) บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ (มฐ. ว 1.2 ป.6/2)
  • ตระหนกถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนเหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ (มฐ. ว 1.2 ป.6/3)
  • สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร (มฐ. ว 1.2 ป.6/4)
  • ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ (มฐ. ว 1.2 ป.6/5)

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์น่ารู้

บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Pre-Test
เเบบฝึกหัด บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายของเรา

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

30 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00

Refund Reason