0(0)

วิทยาศาสตร์ ป.4 ตอน 1

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 1 กลุ่มสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 หน้าที่ต่างๆของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

3 ผู้เรียน

ฟรี