0(0)

วิทยาศาสตร์ ป.5 ตอน 2

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน

บทที่ 1 แรงลัพธ์
บทที่ 2 แรงเสียดทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานเสียง

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

3 ผู้เรียน

ฟรี