0(0)

อนุบาล 2

  • โดย Kru Iworld
  • ประเภทรายวิชา: วิชาพื้นฐาน
  • ระดับชั้น/รายวิชา ปฐมวัยอนุบาล 2
  • ลงทะเบียนแล้ว 1
  • อัปเดตล่าสุด กันยายน 19, 2020

สารบัญรายวิชา

113 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรกรับประทับใจ (สัปดาห์ที่1-2)

กิจกรรมที่ 1 เคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมที่ 2 เสริมประสบการณ์
กิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 4 เสรี
กิจกรรมที่ 5 กลางแจ้ง
กิจกรรมที่ 6 เกมการศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เด็กดี มีวินัย (สัปดาห์ที่ 3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อวัยวะและการดูแลรักษา (สัปดาห์ที่ 4)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กินดี อยู่ดี มีสุข (สัปดาห์ที่ 5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ขยับกายสบายชีวี (สัปดาห์ที่ 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปลอดภัยไว้ก่อน (สัปดาห์ที่ 7)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หนูน้อยนักสัมผัส (สัปดาห์ที่ 8)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หนูน้อยน่ารัก (สัปดาห์ที่ 9)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หนูทำได้ (สัปดาห์ที่ 10)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บ้านแสนสุข (สัปดาห์ที่ 11)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ครอบครัวสุขสันต์ (สัปดาห์ที่ 12)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 บ้านเรือนเคียงกัน (สัปดาห์ที่ 13)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 โรงเรียนของฉัน (สัปดาห์ที่ 14)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ชุมชนน่าอยู่ (สัปดาห์ที่ 15)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 จังหวัดของเรา (สัปดาห์ที่ 16)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 อาชีพในฝัน (สัปดาห์ที่ 17)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ประเทศสมาชิกอาเซียน (สัปดาห์ที่ 18)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียน (สัปดาห์ที่ 19)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 หนูน้อยช่างสงสัย (สัปดาห์ที่ 20)

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

5 ผู้เรียน

ฟรี