สวัสดี นายชัยรัตน์ พุ่มเรียบ

0 (0 ระดับความนิยม)

เกี่ยวกับฉัน:

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์